• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły od 29. marca 2021 r.

W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Od poniedziałku 29. marca 2021 r. nauka w szkole będzie więc w całości organizowana w formie zdalnej wg opublikowanego na stronie szkoły planu zajęć na II okres.

Znamy wyniki konkursów o krajach niemieckiego obszaru językowego

Przedstawiamy wyniki  dwóch konkursów dotyczących  wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, które pomimo trwającej pandemii i lekcji on-line, spotkały się z zainteresowaniem uczniów zarówno technikum, jak i szkoły branżowej.  

Funkcjonowanie szkoły od od 22. marca 2021 r.

Informujemy, że od poniedziałku 22. marca 2021 r. szkoła działa na dotychczasowych zasadach, tj.:

  • zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się zdalnie
  • wybrane zajęcia z przedmiotów zawodowych praktycznych ("na żółto") odbywają się stacjonarnie w szkole
  • zajęcia praktyczne u pracodawców dla uczniów młodocianych odbywają się stacjonarnie u pracodawców
  • dla maturzystów z wybranych zajęć prowadzone są konsultacje w małych grupach w szkole

 

Dzień Mężczyzn w ZSTI

Dzisiaj obchodzimy Dzień Mężczyzny! Dzień ten powstał, prawdopodobnie przez analogię do Dnia Kobiet.  Jak podają źródła "International Men's Day" był po raz pierwszy obchodzony w 1999 roku. Ze względu na to, że jest to święto dość młode, obchodzone jest na całym świecie w różnych dniach. Także w Polsce nie ma zupełnej zgodności co do dnia, w którym należy obchodzić ten dzień. Większość źródeł podaje 30 września, ale niektóre wskazują na 10 marca.  30 września częściej spotykamy się z nazwą "Dzień Chłopaka", podczas gdy 10 marca z nazwą "Dzień Mężczyzny". Zatem dzisiaj ta żeńska część społeczności naszej szkoły życzy Mężczyznom  ZSTI wszystkiego najlepszego!

Dzień Kobiet w ZSTI

8 marca każdego roku obchodziliśmy Dzień Kobiet. Męska część społeczności szkolnej dbała o to, aby ten dzień był radosny i wesoły. Wszyscy chłopcy swoim koleżankom z klasy kupowali kwiaty. Nie zapominali również o swoich ulubionych wychowawczyniach, czy nauczycielkach. Również męska część grona pedagogicznego pamiętała o życzeniach. W tym roku nie będzie tulipanów i radosnej atmosfery, ale uczniowie klas reklamy, jako wspomnienie tego międzynarodowego święta, przygotowali w ramach komunikacji wizualnej kartki oraz plakaty. Powstały również prezentacje na temat "Kobiety w reklamie"  w ramach przedmiotu: elementy prawa etyki i psychologii w reklamie. Zapraszamy do obejrzenia  wybranych prac: (379 KB) oraz (456 KB) i zdjęć.