Zasady bezpieczeństwa na egzaminie maturalnym

 

Najważniejsze wytyczne GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów maturalnych

 

1.1.     Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.     Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Uwaga Maturzyści!

W związku z organizacją egzaminów maturalnych Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Proszę wszystkich maturzystów o zapoznanie się wytycznymi https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Zdający którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa w trakcie egzaminów maturalnych i powinni zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 

 

 

Rekrutacja na kursy ONLINE

 

Rekrutacja na kursy ONLINE

W maju  rozpoczęto rekrutację na kursy online i staże wakacyjne realizowane w ramach projektu Utworzenie  CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego. Więcej informacji na stronie projektu pod adresem https://zstio.edu.pl/edukacja/projekt/ oraz u wychowawców klas (kontakt przez dziennik elektroniczny).

 

 

 

Najlepsi "Alchemicy" w szkole

10 marca w ZSTI został przeprowadzony po raz kolejny Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Alchemik. Uczestniczyło w nim 11 osób z klas: 2TR, 2TB, 1R, 1TI. Do grona najlepszych Alchemików w naszej szkole dołączyli: Dariusz Chorągwicki – kl. 2TB, Aleksandra Schmidt – kl. 1TB oraz Krzysztof Nawieśniak – kl. 1TI. Gratulujemy i zachęcamy do udziału w przyszłym roku. Wszystkim uczestnikom  dziękujmy za udział w konkursie.

Harmonogram egzaminów kwalifikacyjnych

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram egzaminów kwalifikacyjnych w sesji letneji.