Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Bieżące wydarzenia

W piątek odbyła się wycieczka integracyjna klasy 1 SB. Uczniowie zdobyli szczyt góry Lubogoszcz, gdzie odbył się klasowy piknik z kiełbaskami i innymi przystawkami.

Klasy pierwsze technikum elektrycznego przecierają szlaki wycieczek integracyjnych. Już w ubiegłym tygodniu młodzi elektrycy z obydwóch klas pierwszych wybrali się na pierwsze wycieczki wraz ze swoimi wychowawczyniami - Panią Dominiką Kalagą i Anną Wojdyłą oraz nauczycielem przedmiotów zawodowych Panem Marcinem Stożkiem. Celem wyprawy była tradycyjnie wyjątkowa elektrownia wodna Porąbka-Żar - druga co do wielkości elektrownia wodna w Polsce.

Dnia 16 września 2019r. mgr Przemysław Małysz zorganizował szkolenie z I pomocy dla przedszkolaków.  Nauczyciel EDB wraz z dwoma uczennicami Sandrą i Dominiką z klasy 2TR przeprowadził zajęcia dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Mszanie Dolnej.

Do końca września w sekretariacie szkoły przy ul. Starowiejskiej 4 można się zgłaszać do konkursu wiedzy o ekologii i ochronie przyrody Ziemi Limanowskiej,  którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Powiatowe Centrum Ekologiczne.

Przypominamy, że do 16. września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych  w ramach projektu:

„Utworzenie  CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego” realizowanego przez ZSTiO w Limanowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020".